Kumpulan Informasi Teknologi Terbaru 2014-2015

Carita Pondok Bahasa Sunda

Carpon Bahasa Basa Sunda, Carita Pondok Bahasa Basa Sunda
Info Terbaru - Carita Pondok Bahasa Sunda - sebelumnya juga infoter-baru.blogspot.com telah memposting tentang carita pondok basa sunda yang bisa dilihat disini.
Cerita Pendek bahasa sunda (carita pondok basa sunda) kali ini berjudul : Bulan Wanci Sareupna
Ku : Dadan Sutisna
Lihat sebagian cerita pendek bahasa sundanya dibawah ini :
......... Indit téh éstuning taya kereteg ti méméhna. Teu boga niat ti anggalna. Malah henteu kungsi ngimpi-ngimpi acan. Isuk-isuk, basa kuring rék nyawang meletékna panonpoé nu baris maturan hirup kabeurangnakeun, Pa Érté ngaronghéap. Datangna teuing ti lebah mana, da ujug-ujug ngajanteng hareupeun. Katémbongna mani geus saged, beberengkes, bangun rék indit-inditan.

“Hayu atuh!” pokna.

“Hayu? Ka mana?” kuring kerung.

“Har, apan kamari geus dibadamian. Urang téh rék nyaba ka jauhna, ka alas peuntas. Urang nyiar kasenangan di ditu!”

“Asa kakara ngadéngé kuring mah?”

“Aéh-aéh, apan geus dibéjaan ti tangéhna ogé. Urang téh rék nyaba ka ditu. Matak harita bapa omat-omatan, sing loba ngumpulkeun bekel. Sing bisa ngajeuhjeuhkeun pakeun sarta ulah natambuh waktu. Bekel ieuh, kudu mawa bekel!”

“Kumaha atuh, da kuring mah teu boga nanaon?”

“Keun baé, kitu wéh. Buru-buru, bisi katinggaleun ku kapal!”

“Saha baé nu milu téh?”

“Loba. Geus taruluy batur mah!”......... => http://goo.gl/Iqscu
Untuk membaca cerita selengkapnya silahkan ketikan di adress bar browser anda : http://goo.gl/Iqscu
Kemudian save file lalu ekstrak dan buka Carita Pondok Bahasa Sunda nya.
Terimakasih telah berkunjung, semoga bermanfaat.

Carita Pondok Bahasa Sunda Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Yaya Nurcahyadin